Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η κομποστοποίηση ως λύση για τα <<ΠΡΑΣΙΝΑ>> Κλαδέματα
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
• Πλήρη υγιεινοποίηση των οργανικών αποβλήτων - απαλλαγή από μολυσματικούς παράγοντες.
• Ένα εδαφοβελτιωτικό προιόν για αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους-Αναζωογόνηση εδαφών- Δυνατότητες ανάπλασης ερημοποιημένων εκτάσεων- αποκατάσταση ΧΑΔΑ, λατομείων, ορυχείων.
• Εκτροπή του οργανικού κλάσματος (βιοαποδομήσιμα απόβλητα-που οδεύει προς ταφή(ΧΥΤΑ)

ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ?
 • Σύμφωνα με την οδηγία 98/2008 – υποχρεωτική για όλα τα κράτη – μέλη η κομποστοποίηση περιλαμβάνεται στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και προηγείται στην ιεράρχηση έναντι των άλλων μεθόδων επεξεργασίας(καύση, ταφή).
 • Είναι στη δικαιοδοσία των Δήμων να υλοποιήσουν έργα Κομποστοποίησης.!!!
 • Δεν έρχεται σε αντίθεση με τα έργα που προβλέπουν οι ΠΕΣΔΑ

ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ?
 • Χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις κομποστοποίησης του συνόλου των αποβλήτων τους το 2007
Ποσοστό επί του συνόλου των αποβλήτων
 • 1 Αυστρία 38%
 • 2 Ιταλία 33%
 • 3 Ολλανδία 28%
 • 4 Λουξεμβούργο 28%
 • 5 Βέλγιο 23%
 • 6 Γερμανία 18%
 • 7 Ισπανία 17%
 • 8 Δανία 17% Μέσος Ορος:18%
 • 9Ελλάδα 1-2%
ΓΙΑΤΙ?????????

ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟ-ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ?
 • Ανακύκλωση Βιο – Αποβλήτων – Ιστορίες Επιτυχίας
 • ΑΥΣΤΡΙΑ: Πλήρης απασχόληση για 1.800 νοικοκυριά
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η κομποστοποίηση επιτρέπει την εξοικονόμηση του 8 έως 10 % της ετήσιας κατανάλωσης λιπάσματος φωσφόρου και αζώτου και την σωστή διαχείριση του humus.
 • ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ: Η ξεχωριστή συλλογή και η κομποστοποίηση ανταγωνίζεται πλήρως την επεξεργασία των σύμμικτων αποβλήτων στη σχέση κόστους - απόδοσης
 • ΣΟΥΗΔΙΑ: Το βιοαέριο-βιοντίζελ έχει αντικαταστήσει το 20 % της κατανάλωσης των καυσίμων κίνησης
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Ετήσιος κύκλος εργασιών > € 100 εκατομμύρια >1.200 full-time εργαζόμενοι

Πλεονεκτήματα της κομποστοποίησης
 • Από τη φύση της μεθόδου η κομποστοποίηση έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με όλες τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες, γεγονός που την καθιστά αναντικατάστατη επιλογή στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. Παρακάτω κωδικοποιούνται αυτά τα πλεονεκτήματα.
1. Χρειάζεται μικρό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος σε σχέση με όλες τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες, με θετική επίδραση στα δημοτικά τέλη.
2. Έχει μεγάλη κοινωνική αποδοχή με συνέπεια να μπορούν να ολοκληρωθούν οι σχετικές επενδύσεις γρηγορότερα από οποιεσδήποτε άλλες και πιο κοντά στις περιοχέςπαραγωγής των αποβλήτων, με αποτέλεσμα μικρότερο κόστος μεταφοράς τους.
3. Έχει μικρό χρόνο κατασκευής, που μπορεί να είναι μικρότερος και από 6 μήνες, άρα αποτελεί μια άμεσα εφαρμοζόμενη επιλογή σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες που απαιτούν μερικά χρόνια κατασκευής. Στη περίπτωση του Δήμου Αχαρνών λιγότερο από 3 μήνες.
4. Δεν παράγει επικίνδυνα – τοξικά αέρια ή καρκινογόνες ουσίες, όπως άλλες τεχνολογίες, ενώ οι όποιες εκπομπές της ή οσμές αντιμετωπίζονται εύκολα.
5. Δεν παράγει τοξικά στερεά κατάλοιπα, αλλά μικρές ποσότητες μη επιθυμητών αδρανών στερεών υπολειμμάτων, που μπορούν να ταφούν σε ΧΥΤΥ.
6. Ευνοείται και ενθαρρύνεται η μείωση και ανακύκλωση όλων των βασικών υλικών, μεταξύ των οποίων και των πλαστικών και του χαρτιού, που άλλες τεχνολογίες δεν θέλουν να ανακυκλωθούν για να είναι πιο αποδοτικές.
7. Η συνολική διαχείριση με κομποστοποίηση έχει καλύτερες επιδόσεις σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και την ενεργειακή κατανάλωση σε σχέση με άλλες μεθόδουςδιαχείρισης.
8. Δεν υπάρχει ανάγκη να δεσμεύονται οι τοπικές κοινωνίες με μακροχρόνιες συμβάσεις ποσότητας και ποιότητας των εισερχομένων υλικών, με κίνδυνο την επιβολή χρηματικώνποινών στους ΟΤΑ και κατ’ επέκταση στους δημότες.
9. Δημιουργεί τετραπλάσιες θέσεις εργασίας από τις άλλες διαθέσιμες τεχνολογίες, όπως οι ΧΥΤΑ και η θερμική επεξεργασία. Αυτό το γεγονός στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και της αυξανόμενης ανεργίας είναι πολύ σημαντικό θετικό χαρακτηριστικό.
10. Είναι πολύ απλούστερη τεχνολογία και με μικρή εξάρτηση από τους προμηθευτές.
11. Με την διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) των οργανικών υλικών πριν την κομποστοποίηση διευκολύνεται και ενθαρρύνεται η εφαρμογή των συστημάτων Πληρώνω Όσο Πετάω(ΠΟΠ) για δικαιότερη χρέωση των δημοτικών τελών με βάση το βάρος των απορριμμάτων.
12. Θέλει τους δημότες ενημερωμένους και ενεργούς για να γίνεται ακόμη καλύτερη η (ΔσΠ) των οργανικών και να λειτουργεί αποτελεσματικότερα η μονάδα κομποστοποίησης, σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες, που θα προτιμούσαν τους πολίτες άβουλους καταναλωτές, που παράγουν απόβλητα.

Και ελάχιστα αντιμετωπίσιμα «μειονεκτήματα»
1. Καταλαμβάνει περισσότερο χώρο. Όμως υπάρχουν παντού διαθέσιμοι χώροι για την δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης, που πολύ εύκολα θα μπορούσαν να συναινέσουν για τη χρήση αυτή οι τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. Αττική κ.α.) μπορούν να αξιοποιηθούν οι επιφάνειες των αποκατεστημένων παλαιών κυττάρων των ΧΥΤΑ των περιοχών τους.
Σε έκταση 10 στρεμμάτων κομποστοποίηση 120.000 τόνων το χρόνο με διάρκεια παραμονής εκάστου κύκλου 6 εβδομάδες σε κλειστό σύστημα.
Για τον Δήμο Αχαρνών απαιτείται χώρος υπαίθριος έκτασης όχι περισσότερο από 3 στρέμματα.
2. Απαιτεί να τοποθετηθεί ξεχωριστός κάδος για την (ΔσΠ )των οικιακών οργανικών και να γίνεται ξεχωριστή αποκομιδή. Οι επιπλέον κάδοι για τη ΔσΠ των οργανικών στη περίπτωση της κομποστοποίησης κοστίζουν λίγο και ταυτόχρονα μειώνουν τον όγκο και το κόστος των κάδων των σκουπιδιών - υπολειμμάτων, οπότε μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν και να αποσβεστούν γρήγορα από τους ΟΤΑ. Το παράδειγμα των 120.000 μπλε κάδων της ανακύκλωσης, που τοποθετήθηκαν σε λίγα χρόνια σε όλη την Ελλάδα, καθώς και η υλοποίηση προτάσεων για διαμόρφωση χώρου για τους κάδους μέσα στα νέα κτίρια, μας δείχνει ότι και χωροταξικά είναι εφικτή η τοποθέτηση επιπλέον μικρών κάδων για τη ΔσΠ των οργανικών. Τέλος, το κόστος μεταφοράς και αποκομιδής δεν αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση και ενδεχομένως και να μειώνεται, αφού αυξάνεται 5-10% ο χρόνος αποκομιδής, αλλά ο μεγάλος χρόνος της μεταφοράς μειώνεται, λόγω της πιθανής μικρότερης απόστασης και των καλύτερων συνθηκών παράδοσης των υλικών στις μονάδες κομποστοποίησης.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ
Κομποστοποίηση σε κλειστά κανάλια 120.000 τόνοι σε 10 στρέμματα για τα Αστικά Απόβλητα

Κλειστό κανάλι. Άποψη της επιφάνειας
Χωρίς οσμές, Χωρίς ενόχληση, με απόλυτο έλεγχο παραμέτρων

ΠΡΩΤΑ <<ΜΙΚΡΑ>> ΒΗΜΑΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 • To οργανικό κλάσμα των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) από σύμμικτα απόβλητα
 • Το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα. (Από διαλογή στη πηγή).
 • Τα «Πράσινα» αστικά υλικά (κλαδέματα από πάρκα, δρόμους, κήπους,
 • κατοικίες κ.α.)
 • Τα υπολείμματα καλλιεργειών και θερμοκηπίων
 • Κορμοί δένδρων, υπολείμματα καμένων εκτάσεων
 • Οργανικά υπολείμματα βιομηχανιών τυποποίησης και επεξεργασίας
 • τροφίμων π.χ. Ντοματοβιομηχανίες, Γαλακτοβιομηχανίες, Κονσερβοβιομηχανίες κ.α.
 • Ληγμένα τρόφιμα
 • Ιλύς βιολογκών καθαρισμών
 • Κτηνοτροφικά- Πτηνοτροφικά απόβλητα- Κοπριές
 • Απόβλητα οινοποιείων, ζυθοποιείων
 • Απόβλητα ελαιοτριβείων
 • Απόβλητα τυροκομείων

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗ ΠΗΓΗ
-----Αμεσα και εύκολα εφαρμόσιμη σε πόλεις κάτω των 20.000 κατοίκων.
& ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υπαίθριοι σωροί, Αυστρία


ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Στόχοι :
 • Ανάκτηση καθαρών κλασμάτων
• Χαρτιού     Προς ανακύκλωση
Σιδήρου    Προς ανακύκλωση
Γυαλιού    Προς ανακύκλωση
• ΡΕΤ         Προς ανακύκλωση
• Μη σιδηρούχων μετάλλων (Αλουμινίου και Χαλκού) Προς ανακύκλωση

 • Το οργανικό κλάσμα οδηγείται ακολούθως σε κλειστό σύστημα κομποστοποίησης με διαδοχικά και σε παράλληλη διάταξη κανάλια ή σε κλειστό κτίριο

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • Μετά το διαχωρισμό τα οργανικά οδηγούνται στα κανάλια . Τα κανάλια είναι κλειστά και με απολύτως ελεγχόμενες συνθήκες αερισμού και υγρασίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η απαγωγή του μολυσμένου αέρα πραγματοποιείται επίσης ελεγχόμενα και ο μολυσμένος αέρας οδηγείται σε βιόφιλτρα.
Έτσι δεν προκύπτει όχληση λόγω οσμών. Η προσαγωγή φρέσκου αέρα πραγματοποιείται επίσης ελεγχόμενα.

 • Έχουμε τη δυνατότητα τροφοδοσίας κάθε καναλιού με διαφορετικό υλικό π.χ.
 • Κανάλι 1:Mε οργανικά των Αστικών Αποβλήτων
        Κανάλι 2 :Mε ιλύ βιολογικού καθαρισμού
        Κανάλι 3 :Mε απόβλητα σφαγείων *
        Κανάλι 4 :Mε κοπριές
        Κανάλι 5 :Mε κλαδέματα
        Κανάλι 6:Mε απόβλητα ελαιοτριβείων, τυροκομείων
        Κανάλι 7:Με ληγμένα τρόφιμα* κ.ο.κ

Το κόστος της κομποστοποίησης για τα οργανικά των Αστικών.
 • Υπαίθρια κομποστοποίηση σε σωρούς: 35 €/t
 • Στεγασμένη κομποστοποίηση σε σωρούς: 48 €/t
 • Κομποστοποίηση σε κλειστά κτίρια: 65 €/t
 • Αναερόβια χώνευση και κομποστοποίηση: 72 €/t
 • Αποτέφρωση: 100 +++ €/t
(Πηγή: H&K 3/2010-Γερμανία)
Το κόστος της κομποστοποίησης για τα κλαδέματα του Δήμου Αχαρνών
Αναγκαίος εξοπλισμός
 • ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ: 175.000
 • ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ: 60.000
 • ΚΟΣΚΙΝΟ: 55.000
 • ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ:15.000
 • ΣΥΝΟΛΟ:305.000
Για κομποστοποίηση έως 15.000 κυβικών μέτρων σε 3 στρέμματα και παραγωγή 5.000 τόνων πρώτης ποιότητας κόμποστ με προστιθέμενη αξία.
(Τιμή πώλησης 50- 60€/τόνο)

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 3 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ – ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ

Τα έσοδα από το κόμποστ στη Γερμανία
Εφαρμογή Μέγεθος αγοράς Τιμή(ευρώ/τόνο)
Γεωργία 45-78% 0-28
Εκτατικές καλλιέργειες 3-15% 1-29
Διαμορφώσεις 6-20% 5-30
Αναμίξεις/Υποστρώματα 10-15% 5-15
Αναπλάσεις εδαφών 2-10% 1-2
Κήποι 12-20% 5-320*
Εξαγωγές 6-7%
Στην Ε.Ε των 27
*Σε μικρή συσκευασία
Πηγή:European Composting Network

ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ?
1.        Ο εξοπλισμός της μηχανικής διαλογής έχει εξελιχθεί σημαντικά τη τελευταία δεκαετία και δίνει τη δυνατότητα παραλαβής οργανικού κλάσματος που θα οδεύσει προς κομποστοποίηση, απαλλαγμένου από ξένα σώματα (Γυαλιά, πλαστικά και άλλα).Υπερκαλύπτονται οι νομοθετικές απαντήσεις ΚΥΑ 114218 (ΦΕΚ 1016 Β) για τη περιεκτικότητα σε ξένα σώματα: <0 p="">


2.         Η παρουσία βαρέων μετάλλων (Κάδμιο, Χαλκός, Νικέλιο, Μόλυβδος, Χρώμιο ΙΙΙ, ΧρώμιοVI, Ψευδάργυρος, Αρσενικό, Υδράργυρος) δεν υπερβαίνει τα όρια.(Αστικές , ημιαστικές , ορεινές περιοχές). Εξαίρεση τα Οινόφυτα αλλά όχι λόγω εφαρμογής κόμποστ.

3.         Από τη διαλογή στη πηγή
(ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΕΚΑ) Χωριστή συλλογή και αξιοποίηση του 5% των βιο-αποβλήτων έως το 2015 και 15% έως το 2020 . Πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού με πόρους από το ΕΠΠΕΡΑΑ(Πρόσφατη ανακοίνωση).Η διαλογή στην πηγή είναι κρίσιμης σημασίας και δίνει δυνατότητες παραγωγής κόμποστ υψηλής ποιότητας.

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ(1)
1. Είναι πλέον καλά τεκμηριωμένο ότι η προσθήκη κόμποστ στο έδαφος έχει θετική επίδραση. Η γεωργία και οι διάφορες συναφείς δραστηριότητες συνιστούν την κυριότερη οδό αξιοποίησης των διαφόρων υλικών κομπόστ, τα
οποία μάλιστα κατά τη διεθνή πρακτική εφαρμόζονται σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις για τα ελληνικά δεδομένα.
Ανακύκλωση των Οργανικών με Κομποστοποίηση στην Ευρώπη των 27.
Δυναμικότητα 2100 εγκαταστάσεις, από τις οποίες το 40 % επεξεργάζεται μόνο πράσινα απόβλητα.
 • Ετήσια Δυναμικότητα -> 22 Εκατομμύρια Τόνοι
 • Λειτουργούν επίσης και 800 μικρές αγροτικές μονάδες κομποστοποίησης στη Γερμανία και την Αυστρία.
 • Μεγάλες προοπτικές για την γεωργία σε υπό ένταξη χώρες και στην Αυστρία, Σκανδιναβία, Ιρλανδία, Ισπανία ,Ελλάδα και Πορτογαλία.

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ(2)
 • 45 % των Ευρωπαϊκών Εδαφών είναι φτωχά σε περιεκτικότητα humus. Στην Θεματική Στρατηγική της Ε.Ε. για το έδαφος αναφέρεται: “Το κόμποστ είναι η καλύτερη πηγή για humus καθώς και για την παραγωγή οργανικής ουσίας”

 • Κομποστοποίηση Πράσινων Αποβλήτων
Η κομποστοποίηση των πράσινων αποβλήτων σε ανοιχτούς σωρούς γίνεται με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας σε όλες τις Ευρωπαϊκέςχώρες με πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις: από 200 t/έτος έως 100.000t/έτος ειδικευμένες εταιρίες κομποστοποίησης παράγουν υψηλής αξίαςκόμποστ.
Είναι ο κύριος τύπος κομποστοποίησης για τα από την πηγή διαχωρισμένα
οργανικά στην Φινλανδία, τη Δανία, το Η.Β. , την Ιρλανδία και τη Γαλλία.
 • Παραδείγματα Δυναμικότητας:
3,0 εκατομμύρια τόνοι στη Γερμανία
+1,7 εκατομμύρια τόνοι στην Ολλανδία
+0,6 εκατομμύρια τόνοι στη Δανία
+ 0,4 εκατομμύρια τόνοι στη Σουηδία
+ 0,4 εκατομμύρια τόνοι στο Βέλγιο
= 6,1 εκατομμύρια τόνοι.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ
1.         Για την εδαφική εφαρμογή του κομπόστ στη γεωργία, πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη και να διενεργούνται λεπτομερείς έλεγχοι σχετικά με τις ακόλουθες παραμέτρους, και ανάλογα με τις διάφορες χρήσεις και κατηγορίες ποιότητας του κομπόστ : ποσότητα εφαρμογής, περιεκτικότητα σε θρεπτικά, ιχνοστοιχεία, βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς οργανικές ενώσεις, παθογόνα κλπ., επίπεδο ωρίμανσης κομπόστ (φρέσκο ή ώριμο κομπόστ), χρονική περίοδος εφαρμογής, συχνότητα εφαρμογής, βάθος ενσωμάτωσης στο έδαφος, τύπος εδάφους και χαρακτήρες αυτού κ.ά.
2.         Οι ενδεικνυόμενες χρήσεις του κομπόστ, εξαρτώνται από τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και ποικίλουν από τη χρήση σε βιολογικά καλλιεργούμενα τρόφιμα, και γενικότερα καλλιέργειες παραγωγής τροφής και ζωοτροφών, έως τη χρήση για αποκατάσταση εδαφών και ως κάλυψη σε ΧΥΤΑ. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν νομοθετικοί περιορισμοί για τις επιτρεπόμενες χρήσεις με στόχο την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο παρατίθεται ένας ενδεικτικός οδηγός χρήσεων κομπόστ :
 • Φυτά μεγάλης καλλιέργειας, απαιτητικά σε χουμικά συστατικά, με κατάλληλη αμειψισπορά, προκειμένου να ενισχυθεί το ισοζύγιο χουμικών συστατικών π.χ. τεύτλα, πατάτες αλλά και διάφορα λαχανικά αγρού, σε ποσότητα 4-10 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα κάθε 2-4 χρόνια.
 • Σιτηρά, σε ποσότητα 2-6 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα, κάθε 2-4 χρόνια.
 • Λειβαδικές εκτάσεις, σε ποσότητα 2-5 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα, κάθε 2-4 χρόνια. Το κομπόστ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένα σώματα, που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στα βόσκοντα ζώα.
 • Δενδρώδεις καλλιέργειες, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, συκιές κλπ. Σε ποσότητα 10-20 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα,κάθε 3 χρόνια.
 • Αμπέλια, σε ποσότητα 10-25 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα (φρέσκο κομπόστ σε βαριά εδάφη) ή 10 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα (ώριμο κομπόστ σε ελαφρά εδάφη), κάθε 3-4 χρόνια. Σε περίπτωση επικλινών εκτάσεων, συνιστώνται μεγαλύτερες δόσεις, 20-30 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα. (φρέσκο κομπόστ).Ως χρόνος εφαρμογής συνιστάται η περίοδος μεταξύ του τρυγητού και της έναρξης της βλάστησης.
 • Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, σε ποσότητα 1-1,5 kg/m2 νωπού υλικού, κάθε 2-4 χρόνια.
 • Δασικά φυτώρια, σε ποσότητα 15-20 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα στην αρχή και έπειτα 3-4 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα  κάθε 2 χρόνια.
 • Ανθοκομικές καλλιέργειες, σε ποσότητα 10-25 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα ή για τη παρασκευή υποστρωμάτων σε πρόσμιξη μέχρι 20%.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος και επιφανειών πρασίνου σε αστικές περιοχές, πάρκα, αθλητικά πεδία, αποτροπή φαινομένων διάβρωσης σε επικλινείς επιφάνειες, συγκράτηση πρανών, χλοηφορία σε ταράτσες, σε θαμνοσυστάδες σε δρόμους, αντικατάσταση μητρικού εδάφους για την αποκατάσταση λατομείων, και χωματερών / ΧΥΤΑ, σε δόσεις των 10-30 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα στην αρχή και έπειτα 2-3 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα κάθε 2 χρόνια.
 • Αναδασώσεις, με ενσωμάτωση έως 150 τόνων φρέσκου κόμποστ ανά στρέμμα. ΠΑΡΝΗΘΑ…..
 • Ως υλικό βιοφίλτρου για την απορρόφηση δυσάρεστων οσμών από βιομηχανικές εγκαταστάσεις με δύσοσμα απαέρια, εξαερισμών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, κομποστοποίησης,
 • μαζικής διατήρησης ζώων, κ.λ.π. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστώνται δόσεις 1 τόνου νωπού υλικού ανά m2επιφάνειας βιοφίλτρου, κάθε 4 χρόνια, για ποσότητα απαερίων 50-100 m3 ανά ώρα και ανά m2.
 • Ως ηχομονωτικό για την προστασία από θορύβους σε αυτοκινητοδρόμους κοντά σε αστικές περιοχές κ.λ.π.

Η Αγροτική Αγορά της Γερμανίας – μια ώριμη/εξελιγμένη αγορά:
- 53 % του παραγόμενου κόμποστ χρησιμοποιείται σε αγροτική γή.

- Μόνο 2-3 % της καλλιεργήσιμης γης απαιτείται για να απορροφήσει την
ετήσια παραγωγή κόμποστ (4 εκατομ. t)

- Η εξέλιξη της γεωργίας θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ζήτηση για κόμποστ:
• Εξειδίκευση στην εντατική γεωργία • Αύξηση των καλλιεργειών ενεργειακών φυτών
• Αύξηση των τιμών των ανόργανων λιπασμάτων• Μείωση των θρεπτικών (10 % του P)
• Η κοινή αγροτική πολιτική (CAP) απαιτεί humus στο έδαφος
Αφιέρωμα:
Κομποστοποίηση ιλύος+ κλαδέματα + φυτικά υλικά γενικότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟ-ΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ-Germany


Εγκαταστάσεις στη Γερμανία
H διαχείριση ιλύος στη Γερμανία
Sewage sludge treatment in Germany – 2006

<<Εάν περιμέναμε να φτιάξουμε το τέλειο αυτοκίνητο ακόμη θα καβαλούσαμε άλογα>>
  
1950                                                          2011
« Αμ’ έπος αμ’ έργον »
«Dictum Factum»
Πηγή sek-hellas.gr
www.fotavgeia.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου